A A A

Kontakt

 

Stołówka  w Szkole Podstawowej  nr 340

 ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa

 tel.: (22) 546-61-38,  602-702-350

 beata.michalak@sunrest.com.pl