A A A

HACCP

W naszych stołówkach gościmy codziennie około dwa tysiące osób. 

 

Nakłada to na nas dużą odpowiedzialność za zdrowie konsumentów - dzieci i dorosłych, dlatego w naszych zakładach gastronomicznych wdrożyliśmy HACCP. 

 

HACCP jest systemowym postepowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka występowania tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. 

  

Zakład gastronomiczny, w którym wdrożono i stosuje się zasady Systemu HACCP daje gwarancje, że jego personel wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, zgodnie z  zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i potrzebami klientów.