A A A

RODO

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest SUNREST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, NIP 5213396728.

 

Sunrest sp. z o.o. bedzie przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu świadczenia dla nich usług gastronomicznych i kontaktu pomiedzy klientami a Spółką,

 

na podstawie umowy (w zwiazku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na życzenie klienta przed zawarciem umowy - art. 6 ust.1 lit.b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Sunrest sp. z o.o. (art.6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zależności od okoliczności.

 

Naszym klientom przysługuje prawo do: żądania dostepu do danych, otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usuniecia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.