A A A

stołówka w SP 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10

 

deklaracje i inne dokumenty do pobrania poniżej 

osoba do kontaktu: Dariusz Barański 

tel.: 602-702-813 (czynny w godz. 9.00 - 15.00 w dniach pracy stołówki)

w innych godz. proszę kontaktować się przez  sms i e-mail: dariusz.baranski@sunrest.com.pl

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów

jest dostarczenie na adres: dariusz.baranski@sunrest.com.pl 

wypełnionej i podpisanej deklaracji

 .......................................................................................................................................................

W bieżącym roku szkolnym w stołówce będzie wprowadzony elektroniczny system usprawniający wydawanie posiłków, dlatego do opłaty za posiłki za wrzesień prosimy doliczyć 5,00 zł jednorazowej opłaty za elektroniczną kartę stołówkową

 .......................................................................................................................................................

 Stołówka czynna 8:00 - 15:00

 Posiłki wydawane są w godzinach:

 

 Śniadania ...................8:45 - 9:30

Obiady ...................11:30 - 14:00

Podwieczorki...........14:00 - 14:30

 

Sklepik szkolny czynny 8:15 - 14:45