A A A

stołówka w SP nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10

Odwoływanie posiłków:

pod numerem: 602 702 747

lub

e-mail: sp231_obiady@sunrest.com.pl

 ..........................................................................................................................................................

W lutym będzie 10 dni obiadowych (podstawa do rozliczeń abonamentowych).

W styczniu jest 19 dni obiadowych (podstawa do rozliczenień abonamentowych).

Cennik do pobrania na dole strony.

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................

Zwroty opłat   -  Lato w Mieście 2019

   Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki podczas akcji Lato w Mieście 2019 dokonywane będą po zakończeniu programu na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego: gotówką w stołówce szkolnej lub na konto. W przypadku dzieci uczęszczających do naszej szkoły nadpłata może przejść na poczet wrześniowych posiłków.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

osoba do kontaktu: Anna Barańska

 

  tel.: 602-702-747 (czynny w godz. 9.00 - 15.00 w dniach pracy stołówki)

 

w innych godzinach proszę kontaktować się przez sms i e-mail: sp231_obiady@sunrest.com.pl

 

 

..........................................................................................................................................................................

Rodzice uczniów klas pierwszych

oraz uczniów, którzy nie korzystali z obiadów w ubiegłym roku,

proszeni są o jednorazową wpłatę 6,00 zł

na elektroniczną kartę obiadową.

  ................................................................................................................................................................................................................................

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów

jest dostarczenie pod adres: sp231_obiady@sunrest.com.pl 

wypełnionej i podpisanej deklaracji (do pobrania na dole strony)

 ....................................................................................................................................................................................

 

                                   Stołówka czynna 8:00 - 15:00

 

 Posiłki wydawane są w godzinach:

 

 śniadania .....................8:45 - 9:30  

obiady ......................11:30 - 14:00

podwieczorki............14:00 - 14:45

 

Sklepik szkolny czynny 8:15 - 14:45

  

 ..................................................................................................................................................................................................................................