A A A

stołówka w SP nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15

Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności podczas roku szkolnego 2018/2019 będą zwracane przelewem po przesłaniu maila zawierającego aktualne dane dotyczące rachunku bankowego.

Adres do korespondencji: anna.baranska@sunrest.com.pl